Wednesday, May 21, 2014

Jesus was a Yogi - Fr. Joe's Yoga workshop in Polish Magazine
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.

  • piątek, 18 kwietnia 2014
  • autor: Ewa Strzemecka


„Żeby zyskać siebie, trzeba najpierw siebie utracić” powtarzał ksiądz Pereira podczas warsztatu w Anjunie zorganizowanego przez szkołę jogi Namaste Pauliny Stróż. 
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.
I traciliśmy siebie, krok po kroku… Indie zresztą bardzo w tym pomagają - wymagają totalnego przestawienia się na bycie „Tu i Teraz”, zaprzestania myślenia, oceniania, analizowania , planowania wszystkiego z detalami. Wymagają zrzucenia z siebie przyzwyczajeń, wygody, komfortu psychicznego i fizycznego. Wymagają przede wszystkim otwarcia się na chaos i spontaniczność, a gdy w pewnym momencie zaczynamy bawić się nieprzewidywalnością, odkrywamy niesamowitą energię tego kraju i już nie chcemy nigdzie wracać…
Zmęczeni wielogodzinną podróżą pociągiem i uprzednim wielogodzinnym czekaniem na niego na peronie, oblepieni kurzem, potem i upiornie słodką i mocną herbatą masala chai, po dwóch dniach w Bombaju wciąż jeszcze w dużej mierze europejscy, ale już otwierający się na Nowe, docieramy do ośrodka fundacji Kripa w Anjunie na Goa.
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.
Docieramy i od razu zapominamy o wszelkich trudach, bo spotykamy człowieka, który jest Miłością. Człowieka, który z taka samą uwagą pochyla się nad każdym bez wyjątku – narkomanem, joginem, Hindusem, czy Europejczykiem. Który po ponad 40-stu latach nauki i bliskiej współpracy z guruji B.K.S. Iyengarem zachowuje skromność i umysł początkującego. Będąc człowiekiem wielkiej wiary i księdzem katolickim jest otwarty na inne religie i praktyki. A po złożeniu rak w namaste na początku i na końcu praktyki potrafi powiedzieć: „ Pokłoń się Bogu, takiemu jakim go rozumiesz.” I zaśpiewać modlitwę „Sarma Dharma Prarthana”, w której zawarte są wezwania do Jezusa, Buddy, Wisznu, Jahwe …
Każdego dnia przez kilka godzin praktyki doświadczaliśmy tego, o czym mówi guruji B.K.S. Iyengar: „Ciało jest świątynią, a asany modlitwami.” Doświadczaliśmy jogi jako modlitwy kontemplacyjnej, jako harmonii w działaniu.
Poczuliśmy, co to znaczy praktyka sattviczna – harmonijna i zrównoważona. Zintegrowanie energii żeńskiej i męskiej, Yin i Yang. Poza ego, poza procesem myślenia.
Sekwencje asan były tak naprawdę bardzo proste, zasadniczo nie wykraczające poza elementarny kanon dla początkujących. A jednak dzięki precyzji instrukcji i dużego nacisku na poszukiwanie harmonii ciała i oddechu każdy z uczestników, od zupełnie początkujących do nauczycieli z wieloletnią praktyką odczuł i odkrył w tych asanach coś nowego.
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.
W tej praktyce była taka świeżość i lekkość…” „Odkryłam, jak głęboką kontemplacją mogą być asany!”. „ To energia nie z tego świata, nigdy jeszcze tak nie praktykowałam…”- to tylko niektóre komentarze uczestników.
Sam ksiądz Pereira o kontemplacyjnej pracy z ciałem mówi: „To nowa forma duchowości. Przywrócenie ciału jego rangi, jego roli w kontakcie z Absolutem.”
A jednocześnie w swym nauczaniu fenomenalnie pokazuje i uświadamia uczniom, że droga do transcendencji zaczyna się od mocnego uziemienia, korzeni gwarantujących stabilność. A mocne korzenie wymagają intensywnej pracy – niekończące się rozciąganie skóry stop i podnoszenie ich łuków, praca z mostkiem i prostym kręgosłupem. Praca z elementem ziemi (prthvi) umiejscowionym w nogach aby przez element wody (ap), ognia (tej) i powietrza (vayu) przejść do elementu eteru (akasha) – spokojnej, wolnej, puszczonej głowy.
Detal za detalem, syzyfowa praca nad mniejszymi i większymi niedoskonałościami naszego ciała. I mocne, kilkuminutowe pozycje, w których pracowaliśmy nad podświadomością, lękami, traumami ego – sethubandha na klocku i viparita dandasana.
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.
Instrukcje przeplatane głęboką wiedzą z różnych dziedzin – psychologii, filozofii, teologii. Zapadające głęboko w świadomość, prowokujące do myślenia i konfrontacji. Konfrontacji z własnym ego, z traumami przeszłości i lękami o przyszłość. Konfrontacji bardzo bolesnej, ale oczyszczającej i otwierającej na przyjęcie Nowego. I wtedy instrukcja „Adjna czakra pochyla się ku anahata czakra” nagle nabiera niezwykłej ostrości. Wychodzimy poza umysł, ku energii serca.
Otwieranie katolickiej perspektywy na praktykę, tak ważne dla osób wierzących: „Jezus był joginem. Jego słowa „Ja i ojciec to jedno” są esencją filozofii jogi.” Perspektywa katolicka, a jednocześnie otwarta na inne drogi rozwoju duchowego. Cytaty z Buddy, Einsteina, C.G. Junga.
Kolejne wrażenia grupy: „Czuję, jak rozpuszczają się moje blokady w ciele i umyśle…” „Czuję się taka wolna i szczęśliwa.”, „Mam tyle nowych pomysłów!”, „Takie proste asany, a taka niesamowita energia i przepływ…”
Ksiądz Pereira dba jednak o to, byśmy nie stracili kontaktu z ziemią – a robi to z pomocą swojego niesamowitego poczucia humoru. Wszystkim pozostała w pamięci scena, gdy po wielu bolesnych minutach w sethubandzie na klocku powiedział: „Nie poddawaj się. Przekrocz siebie. Jeśli umrzesz na moich zajęciach, pójdziesz prosto do nieba!”.
Kontakt z takim człowiekiem zmienia życie, zmienia praktykę jogi, zmienia wszystko.
Jezus był joginem. Relacja z warsztatu z księdzem Joe Pereira na Goa. Ewa Strzemecka.
Ks. Joe Pereira (ur. 1942 w Vasai) absolwent psychologii, filozofii i teologii na uniwersytetach w Bombaju i Punie. Wykładowca filozofii i psychologii jogi na wielu uniwersytetach w Indiach i poza nimi, członek New York Academy of Science. Od wielu lat nauczyciel medytacji chrześcijańskiej.
Od 1968 r. praktykuje jogę według szkoły B.K.S. Iyengara, jest nauczycielem w stopniu Senior. Założyciel fundacji Kripa (Łaska) – największej pozarządowej organizacji w Indiach prowadzącej terapię dla uzależnionych od alkoholu, narkotykow, chorych na Aids.
Kolejny warsztat z księdzem Pereira już 29-go maja w szkole jogi „Namaste” we Wrocławiu, na Goa 1-16 listopada.
Submitted by
Author
 Ewa Strzemecka

English Translation
A report on the yoga workshop with Fr. Joe Pereira in Anjuna - Ewa Strzemecka

“To find yourself you first have to lose yourself” Fr. Joe Pereira, often repeated during our yoga workshop in Anjuna,Goa, organized by the Yoga school Namaste led by Paulina Stróż.

In this fast world where we are losing ourselves, step by step… India came as a tremendous help to regain ourselves in this process – it requires you to shift completely to “Here and Now”, to stop thinking, judging, analyzing, planning everything in detail. It requires you to cast away your habits, your psychological and physical comfort. It requires an openness to chaos and spontaneity and when you come to the point where you start playing with unpredictability, you discover the great energy of this country and you do not want to come back any more …
We arrive in the Kripa Foundation Center in Anjuna  tired out after a long train journey and the previous long wait for the train on the platform, coated with dust, sweat and sugar from the  sweet masala chai. After two days in Mumbai the group seems to be still largely European, but already opening up to the New and Unknown.We arrive and just after arrival we forget all the inconveniences of the long journey because we meet a man who is Love. A man who cares for every human being with the same alertness and attention – a drug addict, a yogi, an Indian or a European person. A man who after over 40 years of close cooperation with Yogacharya Guruji B.K.S. Iyengar remains humble and has a beginners-mind. Being a man of great faith and a Roman Catholic priest stays open to other religions and spiritual practices. And after putting his hands together in Namaste at the beginning and at the end of the yoga practice has the courage to say “Bow your head before the God of your understanding”. And sing the “Sarma Dharma Prarthana” prayer with invocations to Jesus, Buddha, Vishnu, Jahve….
Each day during  hours of yoga practice we had the possibility to experience the phenomenon Guriji B.K.S. Iyengar is talking about: “Your body is a temple and asanas are prayers”. We could experience yoga as a contemplative prayer, as a harmony in action.
We  felt and understood the meaning of a sattvic practice -  a practice that is balanced and harmonious. Integration of male and female energy, Yin and Yang. Beyond the Ego, beyond the process of thinking.

The asana sequences were in fact very simple, not really exceeding the elementary program for beginners. Nevertheless, thanks to the  precision of the instructions and a strong focus on harmony of body and mind through the control of breath, each of the participants, from the beginners to an experienced yoga teacher, could feel and discover something new.

Submitted by Author
Ewa Strzemecka

Tuesday, May 20, 2014

Fr. Joe conducts Intense training of Kripafoundation Iyengar Yoga for his staff and Friends of Kripa from all over India

On 9-14th May 2014, yoga staff members and Friends of Kripa from
across the country came together at Kripa Foundation Yoga Sanctuary in
the historic Albuquerque Mansion in Anjuna, Goa for an intense
training programme.

In the height of the Goan summer, programme participants underwent
detailed training from Father Joe in therapeutic and restorative yoga
protocols, which are to be implemented as standard procedures at all
Kripa facilities henceforth.

Evening 'sunset' meditations were led by Father Joe, in a variety of
serene locations including the ancient Chapora Fort, the beachfront of
Anjuna, Terra Nova clubhouse on the Kadamba Plateau overlooking the
Mandovi River (courtesy Friends of Kripa, Krishnaraj and Sangeeta
Sukerkar) and the state-of-the-art Yoga Pavilion at Aashiyana
Lakhanpal (courtesy of Friend of Kripa, Ajay Lakhanpal).

Programme participants received in-depth training on the theory and
exercise of Kripa Foundation Iyengar Yoga, with emphasis on best
practices for the full range of patients of all age groups and
physical abilities that Kripa serves. Staff members from across the
country were able to share and exchange ideas and specific challenges
faced in their respective locations, and each received individual
counselling and mentoring from Father Joe, Founder Managing Trustee Kripa Foundation and Senior yoga instructor of Iyengar Yoga.
Participants enjoyed family-style al fresco meals together at a
beautifully appointed outdoor location under century-old spreading
jackfruit and mango trees, with a fresh, varied menu prepared each day
by the tireless kitchen staff led by Lester, Sterling, Rouhington and
Noel. A special gratitude to the staff of Kripa Anjuna for their logistic support under the guidance of Bosco D'Souza National Program.  Director.Although having a packed schedule, Fr. Joe took time off to attend and be with Kemal the Founder member of AA in Goa in his last journey on Planer earth. At the funeral service Fr. Joe conducted a Special prayer service with fellow AA memebers and he himself an AA Trustee ( non alcoholic)of AA in India. Also present for the funeral were other office bearers of AA Goa. 

Submitted by
Vithalrao Manjrekar
Collage
Newsdesk

"Thank You" says Fr. Joe


Submitted and collage  by
Newsdesk

Rt. Rev Bishop Oswald Joseph Lewis visits Fr. Joe and his work at Kripa Foundation Vasai
Submitted and collage by
Newsdesk

Monday, May 5, 2014

Walking Hand in Hand in the footsteps of the Lord.Rt. Rev Bishop Oswald Joseph Lewis celebrated the 6.30 am mass at Mount Carmel Church, Bandra Mumbai, con-celebrated  with Fr. William Athaide, Parish Priest Mount Carmel Church and Fr. Joe H Perier, Founder Managing Trustee of Kripa Foundation. The mass was well attended by Parishioners, staff and patients of different faiths from Kripa Bandra.

Submitted by
Newsdesk
Photographs
Lloyd D'Souza 

Rt. Rev. Bishop Oswald Joseph Lewis - Bishop of Jaipur Diocese Visits Fr. Joe and Kripa Mumbai

Kripa Foundation Bandra, Mumbai was blessed and honored today to be visited by Rt. Rev Bishop Oswald Joseph Lewis- Bishop of Jaipur Diocese. The staff and patients of Kripa Bandra was very touched as they listened to Bishop shahib speak to them with so much love and care. Bishop Oswald Lewis was accompanied by Fr. Joe H Pereira Founder Managing Trustee of Kripa Foundation.
Tomorrow Bishop Oswald Lewis will be celebrating the 6.30 am Eucharistic celebration at Mount Carmel Church after which he would be visiting Kripa Vasai.

Collage
Newsdesk
Submitted
Sanjay Joshi

Thursday, May 1, 2014

Breaking News: Fr. Joe and Kripa Foundation on TV9 on MAHARASHTRA DAY -A Program in Marathi


http://www.youtube.com/watch?v=vIQ4iu8dUuE&list=UUeR8XDjET_7foV4xYfchbhw

Maharashtra Day 2014 Special : Kripa De-Addiction & Rehabilitation Center  in Bandra,Mumbai..
Courtesy TV9


Click the above play button to stream the video
Submitted by
Sanjay Joshi